HIPOTERAPIE

Hipoterapie, nebo-li léčebné ježdění na koni, patří u nás mezi nové přístupy v léčbě o fyzicky a psychicky nemocné. Jedná se o komplexní formu terapie využívající koně jako léčebného prostředku. Podstatou léčby je využití přirozeného pohybu koně s jeho typickým krokovým mechanismem, kterému se klient přizpůsobuje.

PŘI HIPOTERAPII DOCHÁZÍ K

rytmizaci pohybu koordinaci pohybu úpravě pohybových stereotypů reedukaci chůze zlepšení rovnováhy úpravě svalové dysbalance zapojení hlubokého stabilizačního systému úpravě pohybové asymetrie zvýšení emočního vztahu ke cvičení zlepšení vitální kapacity plic prevenci civilizačních chorob fyzického a psychického charakteru

PRINCIP HIPOTERAPIE

Během hipoterapie dochází ke cvičení na balanční ploše, kterou tvoří hřbet koně pohybující se rytmicky ve třech rovinách, plus směrem vpřed. Dochází k ovlivnění centrálního nervového systému přes periferii, stejně jako je tomu u Bobathovi a Vojtovi metody. Nejedná se o jezdectví. Klient je na koni z hlediska jeho ovládání pasivní. Léčba je prováděna fyzioterpeutem, který absolvoval kurz Speciální příprava pro hiporehabilitaci. Pro každého pacienta je nutné stanovit individuální léčebný plán s daným cílem terapie. Obvyklá délka terapeutické jednotky činí 20 minut. Důležitá je pravidelnost a frekvence nejméně jednou týdně, nejlépe dlouhodobě.

INDIKACE

dětská mozková obrna roztroušená skleróza mozkomíšní centrální mozkové příhody Downův syndrom vadné držení těla astma bronchiale skoliózy vertebrogenní algický syndrom senzomotorické postižení a další, které jsou spojeny s poruchou pohybového aparátu, koordinace a rovnováhy. funkční ženská sterilita smyslová postižení degenerativní nerovová postižení