NOVINKY

Jezdecké závody 2023 2023
Dne 29.7.2023 pořádáme jezdecké závody, které se konají pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.
Od 9:30 začínají soutěže pro děti. Zahajujeme soutěží - Jízdy zručnosti. Následně budou křížkové parkury.

Dopolední program uzavře soutěž v HOBBY HORSE ve skoku do výšky. Na všechny děti čekají lákavé ceny.

Od 12:30 zahajujeme další várku parkurů a to od 80 cm až do 120 cm. Vrcholem celého dne pak bude soutěž se stupňovanou obtížnosti do 120 cm se žolíkem. V této soutěži nebude chybět ani tradiční volba Amazonky 2023.


Rozpis pro dětské soutěže
Předběžné startovní listiny pro děti

Startovní listiny pro odpolední soutěže naleznete na jezdectvi.org
Bohaté občerstvení a dobrá nálada zajištěna. Děkujeme a těšíme se na Vás.
KROUŽEK S KOŇMI 2023 2022
Od 1.4.2023 budou zahájeny pravidelné kroužky s koňmi na statku v Janově. Prosíme rodiče, kteří si u nás rezervovali místo, aby vyplnili přihlášku v příloze a zaslali ji na email petrapu@seznam.cz.

PŘIHLÁŠKA

Děkujeme
Hipoterapie 2022 2022
V roce 2022 jsme z důvodu covid a zdravotních problémů jak klisny Diany, tak fyzioterapeutky, odjezdili méně hodin než v předchozích letech. Celkem jsme poskytli 147 terapií 13 handicapovaným dětem. Děti dojížděly do Janova jednou týdně v závislosti na počasí. Cena terapie zůstala stejná jako v předchozích letech a to 150 Kč za 20 minut jízdy na koni. Na konci sezóny jsme uspořádali odpoledne s jízdou zručnosti. Děti měly možnost vyzkoušet si své dovednosti. Za celoroční ježdění obdržely diplom, stužku a malou odměnu. Našimi sponzory v roce 2022 byly:
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe
ČEPS, a.s.
Iveco Czech Republic, a.s.
Fibertex, a.s.
manželé Vomáčkovi
Nadace Jedličkova ústavu
Všem velice děkujeme za pravidelnou podporu našeho spolku. Pevně věříme, že bude i nadále v našich silách hipoterapii v Janově handicapovaným dětem poskytovat.

Mgr. Hana Onderková- fyzioterapeutka



Jezdecké závody konané pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly 2022
Dne 30.7.2022 se uskutečnil již 25. ročník, který se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.
V sobotu nám bohužel počasí příliš nepřálo a od rána přírodní kolbiště kropil déšť. Pořadatele ani startující jezdce to ale neodradilo a celkem jsme shlédli 6 soutěží.
Letošní ročník získal opětovně záštitu a finanční podporu pana ministra, za kterou velice děkujeme. Dalšími partnery byli Ing. Mgr. Michaela Sýkorová, Haly HWT s.r.o., ELIMED, OBEC Janov, Frekino a další.

Závody zahajovaly děti soutěží v Jízdě zručnosti a křížkovém parkuru. Děti bohužel zastihl při jízdách silný déšť.
Nicméně se počasím nenechaly ovlivnit a podávaly krásné výkony. Na svých ponících startovaly děti, které absolvovaly jízdu zručnosti, plnily úkoly a následně zdolávaly křížkový parkur. Na závěr byly štědře odměněny a získaly věcné ceny, kokardy a poháry.
Další soutěží byla Stupňová obtížnost do 80 cm, kde bylo na startovní listině celkem 19 dvojic. Čistou jízdu v nejrychlejším čase zajela Starová Adina s koněm Misty.
Navazovala soutěž stupně ZM s návazným rozeskakováním, kde se nejvíce dařilo opět Starové Adině s klisnou Misty.
Pokračovalo se stupněm „Z“, které se jelo s návazným rozeskakováním a utkalo se zde 25 dvojic. Do rozeskakování postoupilo několik dvojice a první místo vybojovala Pospíchalová Lucie s Lancelot – D.
Soutěž stupně „ZL“ se jela jako honební, tedy na čas. Nejdůležitějším skokem byl tzv. žolík, který musel být překonám bezchybně. Po napínavém boji zvítězila mladičká jezdkyně Jandová Eliška na koni Rimini 2. Nechyběla ani tradiční volba Amazonky 2022, kterou vyhrála domácí jezdkyně Pucherová Petra s klisnou Gojou.
V  rámci doprovodného programu se uskutečnil Králičí hop, tanec se psy a malování na obličej.



Partnery pro letošní rok jsou:
Ministerstvo zemědělství
Ing. Mgr. Michaela Jedličková
Haly HWT Svitavy
Frekino Janov
ELIMED Kateřina Otavová
Obec Janov a dalšía další



Jezdecké závody konané pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly 2022
Startovní listiny do dětských soutěží:
JÍZDA ZRUČNOSTI
KŘÍŽKOVÝ PARKUR


Partnery pro letošní rok jsou:
Ministerstvo zemědělství
Ing. Mgr. Michaela Jedličková
Haly HWT Svitavy
Frekino Janov
ELIMED Kateřina Otavová
Obec Janov a dalšía další



Jezdecké závody konané pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly 2022
30.7.2022 od 9:30 hod se uskuteční jezdecké závody na dolním konci v Janově, které se konají pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Závody se budou tradičně konat v krásném přírodním areálu.
Na soutěžící čekají dětské jezdecké hry, jízda zručnosti, křížkový parkur, dále parkury 80 cm, 90 cm, Z, ZL, tradiční volba Amazonky 2022, Králičí HOP. Spousta sportovních zážitků a výborné občerstvení zajištěno.
Partnery pro letošní rok jsou:
Ministerstvo zemědělství
Ing. Mgr. Michaela Jedličková
Haly HWT Svitavy
Frekino Janov
ELIMED Kateřina Otavová
Obec Janov a dalšía další



Hipoterapie 2021 2021
Letošní sezónu hipoterapie ovlivnil opět covid. Začali jsme jezdit o několik týdnů déle než obvykle. V roce 2021 k nám dojíždělo 17 dětí. V týmu jsme měli 3 fyzioterapeutky a 3 vodičky koně. Celkem jsme odjezdili 75 hodin tj. 225 terapeutických jednotek. Stále jezdíme na klisně Dianě, která je skvělým hipoterapeutickým koněm. Její zdravotní stav je naštěstí uspokojivý. Na konci sezóny jsme uspořádali setkání rodičů a dětí. Děti měly možnost vyzkoušet si jízdu zručnosti a radost jim udělala medaile a diplom.
Moc bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří nás v letošním roce podpořili.

Jsou to:
ČEPS a.s.
Iveco Vysoké Mýto
Fibertex Svitavy
Nadace Jedličkova ústavu
Manželé Honlovi
Pevně věříme, že budeme v provozování hipoterapie i v této době nadále pokračovat.
Mgr. Hana Onderková, fyzioterapeutka
Janov 13.12.2021



Jezdecké závody konané pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana 2021 2021
14.8.2021 se budou konat jezdecké závody na dolním konci v Janově. Na soutěžící čekají hobby soutěže, soutěže Z, ZL, Janovské derby. Pořadatelé myslí i na ty nejmenší jezdce, pro které budou nachystány jízdy zručnosti a křížkový parkur. Více info brzy umístíme do JISu i na webové stránky.


Na akci Vás zve srdečně celý pořadatelské tým.


Podpora od Pardubického kraje 2021
V letošním roce patří opětovně velké poděkování Pardubickému kraji, který podpořil dva naše projekty.
Prvních z nich je program Ze života koní, který je zaměřený na zlepšení a budování vztahu dětí k přírodě a zvířatům. Druhým projektem je program Malý farmář, jehož náplní je prevence před obezitou a závislostí na internetu.

Jezdecké závody konané pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a pod záštitou radní Pardubického kraje Hany Štěpánové 2020 2020
Vážení sportovní přátelé, velice nás to mrzí, ale z důvodu nezpůsobilosti terénu janovského kolbiště jsme nuceni závody přesunout do areálu JK Hřebín Suchá. Bohužel, nepřízeň počasí nás neopustí ani v sobotu, a tak jsme přesunuli závody na neděli 21.6.2020. Sledujte prosím vývoj na JIS. Věříme, že tuto změnu uvítáte a že se v neděle setkáme v prostorách krásného areálu na Suché.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Vše ostatní zůstává dle rozpisu. Tzv. časy, soutěže, odměny atd. zůstávají beze změn.

Na akci Vás zve srdečně celý pořadatelské tým.


Opatření - Covid 19 2020
Prosíme rodiče, aby vyplnili a pročetli oba formuláře. Prohlášení s podpisem vzít s sebou na první kroužek.

Opatření na statku
prohlášení k podpisu


Nově tábor Malý farmář 2020 2020
Velká poptávka po volných místech nás dovedla k myšlence, vypsat ještě jeden termín a to s názvem Malý farmář. Více info na telefonu nebo emailem. Prosím vyplnit přihlášku viz níže. Úhrada záloh postačí uhradit do konce května, až budeme vědět více informací ohledně režimu o letních prázdninách. Přihlášky zasílejte prosím do konce dubna.Děkujeme za pochopení.

přihláška ke stažení


Odešla černá perla naší stáje 2020
Opustila nás černá perla - klisna Baneta. V únoru 2020 odešla klisna Baneta, která byla u zrodu našeho spolku. V naší stáji působila od roku 2006 jako hiporehabilitační kůň s obrovským srdcem. Poslední roky trávila zasloužený důchod v krásném prostředí s koňskými kamarády. Její majitelkou byla Mgr. Hana Onderková, pro kterou byla nejen prvním životním koníkem, ale i opravdovým koňským parťákem.
Banetko vítej v koňském nebi.


Termíny táborů pro rok 2020 2020
Těší nás velký zájem o naše tábory. Velká poptávka po volných místech nás dovedla k myšlence, vypsat ještě jeden termín a to s názvem Malý farmář. Více info na telefonu nebo emailem. Prosím vyplnit přihlášku viz níže. Zálohy postačí uhradit do konce května, až budeme vědět více informací ohledně koronaviru a letních prázdnin. Přihlášky zasílejte prosím do konce dubna. Děkujeme za pochopení.

přihláška ke stažení


VÁNOCE, VÁNOCE PŘÍCHÁZEJÍ vánoce 2019
Tým Hiporehabilitace Baneta a Stáje Pucher Vás srdečně zvou na krásnou vánoční akci Kouzelné vánoce na statku

Hipoterapie v roce 2019 hipoterapie 2019
Rok 2019 byl 14. sezónou hipoterapie v Janově u Litomyšle. Od začátku dubna do konce října jsme s klisnou Dianou odjezdili 77 hodin hipoterapie, tj. 231 terapeutických jednotek. V závislosti na počasí probíhaly terapie tři dny v týdnu. Pravidelně k nám dojíždělo 15 dětí ve věku 4-15 let. Z Dydy se stala absolutní profesionálka, na kterou se můžeme spolehnout v jakékoliv situaci. V srpnu bylo o hipoterapii v Janově natočeno video pro Adfors grant ( Saint Gobain Litomyšl), který náš spolek pravidelně podporuje. Je k vidění na youtube.com, Adfors grant-Jízda na koni léčí děti.

Na konci října jsme uspořádali pro naše děti rozloučení se sezónou. Během odpoledne si měly možnost namalovat a složit dřevěného koníka, zajet jízdu zručnosti na Dydy a seznámit se s pejsky paní Jany Pucherové, kteří mají licenci pro canisterapii. Odměnou za ježdění v této sezóně byl diplom a nesměla chybět medaile s koníkem. Jízdu na koni si zkusily i některé maminky, pro které to byla první zkušenost na koňském hřbetě.

V letošním roce patří jako vždy velké poděkování všem, kteří se na organizaci hipoterapie podílejí a všem, kteří se o klisnu Dianu starají. Nezbývá než doufat, že budeme v naší činnosti pokračovat a budeme přinášet radost rodinám handicapovaných dětí a samozřejmě i dětem samotným i nadále.

Velké poděkování za finanční podporu na provoz Diany patří těmto sponzorům:
Iveco Czech Republic a.s. Vysoké Mýto
Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. Litomyšl
Nadace Jedličkova ústavu
Mgr. Hana Onderková, fyzioterapeutka

Pardubický kraj a jeho podpora našeho spolku projekty 2019
Velké poděkování patří Pardubickému kraji, který nás každoročně podporuje. Bez podpory tohoto významného partnera bychom nemohli zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby.

V letošním roce se Pardubický kraj spolupodílel na projektu:
Volnočasové aktivity dětí a mládeže s koňmi na statku

Volnočasové aktivity pravidelně navštěvují děti z blízkého okolí. Patří sem např. pohybové aktivity na koních, jezdecká škola i školička a nově velmi oblíbený jezdecký zájmový kroužek.

Zájem o naše programy nás velice těší a díky Pardubickému kraji tyto aktivity nadále můžeme rozšiřovat a zkvalitňovat.
Pardubický kraj a jeho podpora našeho spolku projekty 2019
Velké poděkování patří Pardubickému kraji, který nás každoročně podporuje. Bez podpory tohoto významného partnera bychom nemohli zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby.

V letošním roce se Pardubický kraj spolupodílí na projektech:
Ze života statku
Farmářem s úsměvem
Všechny projekty se setkávájí s velkým zájmem. V rámci enevironmentálních programů nás v letošním roce navštívilo 500 dětí z Mateřských škol a Základních škol.

Váš zájem o naše programy nás velice těší a díky Pardubickému kraji tyto aktivity nadále můžeme rozšiřovat a zkvalitňovat.

Jezdecké závody konané pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana závody 2019
Dne 29.6.2019 se v krásném přírodním areálu v Janově u Litomyšle konal již 23. ročník jezdeckých závodů. Počasí bylo dokonalé a sportovní den si užívali soutěžící i diváci. Letošní ročník získal opětovně záštitu a finanční podporu pana ministra. Díky této pravidelné podpoře dochází ke zkvalitňování služeb spojených s organizací závodů a zlepšování zázemí pro jezdce, diváky i koně. Na janovské kolbišti se v sobotu sešlo mnoho diváků, kteří přišli podpořit jezdce, koně, ale i malé soutěžící z řad dětí.

Závody zahajovala Hobby soutěž s postupnou obtížností do 80 cm na limitovaný čas, ve které soutěžilo 17 koní a jezdců. Zvítězila Neradová Nikola s koněm Brigitte. . Další soutěží byla Stupňová obtížnost do 90 cm, kde bylo na startovní listině celkem 20 dvojic. Čistou jízdu v nejrychlejším čase zajela Motyčková Klára a klisna Sisi a tím zaslouženě získala první místo. Pokračovalo se stupněm „Z“, které se jelo jako klasické. Do rozeskakování postoupilo třináct dvojic a první místo vybojoval Rýdl Josef s koněm Sayron.
Soutěž stupně „ZL“ se jela jako honební, tedy na čas. Nejdůležitějším skokem byl tzv. žolík, který musel být překonám bezchybně. Po napínavém boji zvítězila mladičká jezdkyně Petrusová Eliška na koni Lucienne. V  rámci doprovodného programu se uskutečnil Family Cup, který si získal vysokou diváckou přízeň. Na svých ponících startovaly malé děti, které absolvovaly jízdu zručnost, plnily úkoly a v rychlém čase musely co nejrychleji předat štafetu jednomu ze svých rodičů. Za podpory diváků pak dobíhali do cíle usměvaví rodiče. Děti byly štědře odměněny a získaly poháry.
Vrcholem celého sportovního dne byl parkur st. L* Cena firmy HWT. V sobotu se velmi dařilo Pavlu Koláčkovi, který předvedl perfektní připravenost svých koňských svěřenců a s koněm S Classic si oprávněně odvezl první místo až do vzdálené Pálavy.
Na závěr celého dne proběhla tradiční volba Amazonky. Letošní amazonkou Janov 2019 se stala diváky zvolená sympatická jezdkyně Vanda Tmějová.
V letošním roce u nás byli na závodech přítomni i studenti Francouzké jezdecké školy, kteří odjížděli z Janova plni sportovních zážitků.
Věříme, že záštita, podpora od MZE přinesla mezi jezdce střední obtížnosti naději, že je zájem i o tuto kategorii a stojí za to, účastnit se závodů a propagovat jezdecký sport i nadále. Děkujeme všem partnerům závodům, kterými bylo MZE, Haly HWt, Frekino.cz, HRG tiskárna, LBtech, Faulhammer Mlýny, Horse-forum.cz, Obec Janov, Eli-med a další.


Tábory 2019 tábory 2019
Vzhledem k velkému zájmu o tábory na rok 2019, již nyní zveřejňujeme letáček s termíny. Těší se na Vás tým Baneta.


přihláška ke stažení
Hiporehabilitace v roce 2018 - ohlédnutí 02.01.2019
V roce 2018 ( již 13. sezóna v Janově u Litomyšle) jsme odjezdili 80 hodin hipoterapie, tj. 240 terapeutických jednotek. Všechny terapie jsme zvládli jen s kobylkou Dianou. Poníka Arvina jsme vzhledem k nedostatku terapeutů nevyužili. Jednou týdně k nám pravidelně od dubna do listopadu dojíždělo 15 handicapovaných dětí. I přes velmi horké letní počasí, jsme sezónu úspěšně zvládli a to ve složení 2 fyzioterapeutek a 4 vodiček koně. V únoru jsme se v Brně zúčastnili dvoudenní 12. Konference o hipoterapie pořádané Českou hiporehabilitační společností a v listopadu výroční schůze této společnosti v Hradci Králové. Díky nadačním darům jsme zakoupili nová madla pro hipoterapii od firmy Baloun.
Velmi bych chtěla poděkovat našim sponzorům a dárcům. Bez nich by provoz hipoterapie nebyl možný. Jsou to:
Iveco Czech Republic a.s. Vysoké Mýto
Nadace Agrofert  
Nadace Jedličkova Ústavu 
Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. Litomyšl
AMF s.r.o., Kladno
MP servis Martin Plíhal, České Libchavy

Velké poděkování patří také všem, kteří se ve svém volném čase po práci a po škole handicapovaným dětem věnují a samozřejmě kobylce Dianě za trpělivost a ochotu pracovat s našimi dětmi. Stal se z ní profesionální hipoterapeutický kůň, na kterého se můžeme za všech okolností spolehnout. Nesmím tedy zapomenout na pana Miroslava Puchera, který se o Dydy každodenně stará.
Doufám, že budeme v naší činnosti i nadále pokračovat a přispívat tak k lepšímu zdraví a psychické pohodě dětí s handicapem.

Mgr. Hana Onderková- fyzioterapeutka
Poděkování Pardubickému kraji prosinec 2018
Velice děkujeme Pardubickému kraji za podporu našeho projektu " Modernizace boxů pro koně a nákup nového stájového vybavení". Koníci i klienti si užívají nového a bezpečného prostoru v prostorách statku.
Kroužek na statku u koníků v Janově srpen 2018
Od září nově otevíráme kroužek s názvem "Na statku u koníků v Janově"
Kroužek bude probíhat pravidelně 1x týdně (máte na výběr ze dvou dní viz přihláška). Cílem kroužku je vytváření pozitivního vztahu dítě x kůň.
Náplň kroužku: péče o koně, krmení koní, čištění koní, teorie jezdectví, jízdy na koních.
Zájemce prosím o včasné vyplnění přihlášky a zaslání elektronicky na petrapu@seznam.cz přihláška ke stažení





Jezdecké závody 7.7.2018 červenec 2018
Přinášíme Vám krásnou fotogalerii ze závodů, které se konaly pod záštitou ministra Jiřího Milka.

pod tímto odkazem
Nové informace k táborům červenec 2018
Velkým překvapením bude, že se tábory ponesou v duchu pohádek s koňmi. Děti se mají opravdu na co těšit....Ve stáji bude zlatohřívák i jiní krasavci. Dětem i rodičům připomínáme vzít s sebou kartičku od pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti.

přihláška ke stažení





Hipoterapie v loňském roce 2017 leden 2018
V roce 2017 jsme z důvodu špatného počasí začali jezdit až od konce dubna. Na Dydy a Arvinovi se střídalo 21 dětí s handicapem.
Odjezdili jsme celkem 86 hodin tj. 258 terapeutických jednotek. Rodiny k nám dojížděly ze Svitav, Litomyšle, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí a okolí, ale také Luže Košumberk nebo Hradce Králové. Našimi klienty byli děti a mladiství ve věku 1-25 let s různými formami handicapu, nejčastěji DMO, autismus a mentální retardace.
Děti přijíždějí do Janova v závislosti na počasí jednou týdně, včetně letních prázdnin. Velmi využívaný je altánek, který byl postaven na jízdárně za podpory Pardubického kraje. Náš tým tvořily fyzioterapeutky Mgr. Hana Onderková, Mgr. Lucie Patočková a Bc. Martina Nešpůrková, vodičky koní Eliška Jíšová, Petra Pucherová a Zdeňka Šislerová a především kobylka Diany (Dydy) a poník Arvin. Všem patří velký dík za trpělivou práci s dětmi.
Nadále jsme členy České hiporehabilitační společnosti a Střediskem doporučené hiporehabilitace. Mgr. Hana Onderková se v květnu zúčastnila kurzu Novinky v hipoterapii, který se konal v Liberci. <
Velice děkujeme také našim sponzorům, kterými byli a bez kterých bychom nebyli schopni hipoterapii provozovat:
Nadace Agrofert
Saint Gobain - Litomyšl
Iveco - Vysoké Mýto
AMF s.r.o. – Kladno
Konto Bariéry
MP servis Martin Plíhal - České Libchavy

Nadace Agrofert přispěla na mzdové náklady v souvislosti s poskytováním hiporehabilitačních služeb. Konto Bariéry zakoupilo nová madla pro hiporehabilitaci. Saint Gobain podpořil provoz klisny Diany. Ještě jednou velké díky. Pevně věřím, že se nám i v příštím roce podaří pokračovat v naší stávající činnosti a nadále přinášet radost dětem s handicapem.

Mgr. Hana Onderková

Preventivní ježdění v loňském roce 2017 leden 2018
Velice nás těší Váš zájem o preventivní ježdění dětí předškolního a školního věku. Děti v rámci tohoto ježdění cvičí na koních převážně cviky na prevenci vadného držení těla, skolióz...
Počet dětí se každým rokem zvyšuje, za to jsme rádi, věříme, že Vás to s našimi koníky baví.
V roce 2017 jsme odjezdili 398 jednotek preventivního ježdění s poníkem Arvinem, klisnou Frekou, občas nám vypomáhal nově i mladičký poník Sindik. V roce 2018 budeme začínat s plným provozem od konce března dle počasí. Velice se na Vás těšíme.

Během několika týdnů zveřejníme i termíny na letošní tábory u koní...


Pardubický kraj poskytl spolku Baneta dotaci na nákup techniky srpen 2017
Velké poděkování patří Pardubickému kraji, který poskytl spolku Hiporehabilitace Baneta, z.s. dotaci na projekt "Nákup techniky pro úpravy jezdkého povrchu a prostor pro trávení volného času".
Nákupem malotraktoru s valníkem jsme dosáhli kvalitnějšího povrchu jízdárny, kde se denně pohybují desítky klientů hipoterapií, jezdeckého výcviku, aktivit s dětmi atd. V nadcházejícím období očekáváme díky kvalitnějšímu povrchu jízdárny rostoucí zájem o aktivity s koňmi a navýšení celkové návštěvnosti této lokality.
Děkujeme Pardubickému kraji za podporu tohoto projektu.

Informace k táborům červenec 2017
Přípravy na letní tábory jsou v plném proudu. Děti se mohou těšit na týden plný zábavy, dobrudružství, ježdění na koních, aktivity s pejsky, výlety s vozíčkem a poníky, dílničky a další...Nezapomeňte s sebou: kopii kartičky od pojišťovny, prohlášení o bezinfekčnosti, oblečení do deště i tepla, helmy a hlavně dobrou náladu. Těší se na Vás Petra, Zdenča, Nikola a Kačka, koně: Dydy, Freka, Arvin, Sindi, Lyra
Jezdecké závody červen 2017
Jezdecké závody jsou úspěšně za námi a my Vám přinášíme zprávy z tohoto sportovního klání. Celá akce se konala opětovně pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Díky této záštitě a podpoře se nám každoročně daří zkvalitňovat zázemí pro jezdce i koně. Na startovních listinách byly dvojice z Východních Čech, Moravy a Vysočiny.
V ranních hodinách se klání zahajovalo hobby soutěžemi do 80 cm a 90 cm, kde první pozice patřily domácí jezdkyni K. Benešová s klisnou Bright Star a Nutzové Sandře s klisnou Tárka. Navazovala soutěž Z, kde se utkalo 19 dvojic a první příčku vybojovala mladičká jezdkyně Votavová Šárka s Aram 2. V odpoledních hodinách navazovala soutěž st. ZL,
která se jela jako honební, tedy na čas. Jízdu v nejrychlejším čase zajel moravský jezdec Pavel Koláček s koněm S-Classic. Vrcholem celého dne byla soutěž st. L, kde startovalo 22 dvojic. Překážky měly v rozeskakování výšku 125 cm a výkony koní byly opravdu dechberoucí. První místo obsadila Anna Siatková s Kipem 1, druhá příčka patřila Václavu Petrusovi a třetí místo Minářové Romaně. Velké poděkování patří všem partnerům závodů a převážně ministru zemědělství Ing. Marianu Jurečkovi, které nás opětovně podpořil.
Za zmínku jistě stojí i poděkování Pardubickému kraji, který poskytl dotaci na nový překážkový materiál. Bez takovéto pomoci bychom závody nemohly uspořádat.
V příštím roce se opět těšíme na viděnou.
Jezdecké závody červen 2017
Přípravy na zítřejší jezdecký den v Janově vrcholí. Kolbiště s opracovištěm
je v nejlepší kvalitě, povláčené a příjemně pokropené po včerejším dešti.
Nyní se už můžeme těšit na zítřejších 109 startů. Pro dětské diváky chystáme překvapení v podobě hracího koutku.
Předběžné startovní listiny najdete na www.jezdectvi.org
Těšíme se na Vás.
Jezdecké závody 24.6.2017 červen 2017
Dne 24.6.2017 pořádá náš spolek Hiporehabilitace Baneta, z.s. závody pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Na programu je pět soutěží, doprovodný program, bohaté občerstvení. Vítěz hlavní soutěž si kromě finanční výhry, poháru odveze od firmy Kavelety CZ poukázku na tři kavalety.
V den závodů proběhne i tradiční volba Amazonky sympatie 2017.
Jezdci se mohou přihlašovat přes JIS. (platí i pro hobby jezdce)

Těší se na Vás tým Hiporehabilitace Baneta, z.s. a Stáje Pucher
Poděkování Saint Gobain červen 2017
Velice děkujeme zaměstnancům firmy Saint Gobain  za podporu našeho spolku. Finanční příspěvky pomáhají financovat provoz hiporehabilitačního koně, který je využíván pro terapie dětí s handicapem. Velice si vážíme zájmu o naši činnost. Mgr. Hana Onderková, fyzioterapeutka
Prevetnivní ježdění s Frekou a Arvinkem od března únor 2017
Zájemci o pravidelné ježdění na klisně Frece a ponym Arvinovi se mohou hlásit na telefonu 607 606 172. Začínáme 20.3.2017 dle počasí. Nově také nabízíme slevu na ježdění v dopoledních hodinách (vhodné např. pro maminky a jejich děti na mateřské dovolené). V letáčku není uvedeno, budeme jezdit i pátky. Těšíme se na Vás.
Nabídka lyžování za koněm leden 2017
Letošní zima je opravdu pohádková, proto neváhejte a objednejte si u nás nezapomenutelný zážitek v lyžování či sáňkování za koněm. Program je vhodný pro celé rodiny s dětmi, jednotlivce atd. Těšíme se na Vás
Tábory 2017 leden 2017
Tábory v novém kabátě. Letos na děti čekají dva turnusy docházkových táborů, jeden turnus pro školkové dětičky a pro odvážnější jeden turnus s přespáváním. Těšíme se na Vás. Přihláška ke stažení
Pardubický kraj poskytl spolku Baneta investiční dotaci prosinec 2016
Velké poděkování patří Pardubickému kraji, který poskytl spolku Hiporehabilitace Baneta, z.s. investiční dotaci na projekt "Rozšíření zázemí na jízdárně pro aktivní trávení volného času“.
Díky tomuto projektu se naši klienti mohou
v roce 2017 těšit na příjemné zastřešené posezení na jízdárně v blízkosti nástupní rampy, dále
pak na nový překážkový materiál, který bude využíván mimo jiné i na jezdecké závody v roce 2017.
Těšíme se na Vás v roce 2017.
Srdečně Vás zveme na pohádkové vánoce na statku v sobotu 10.12.2016 prosinec 2016





Hipoterapie 2016 listopad 2016
Letošní sezóna hipoterapie byla mimořádně úspěšná. Náš tým jsme rozšířili o novou fyzioterapeutku, Bc. Martinu Nešpůrkovou, vodičku Elišku Jíšovou a poníka Arvina. Do terapie jsme přijali nové děti, především s poruchami autistického spektra. 
Jezdili jsme od začátku dubna do konce října a počasí nám letos velice přálo. Rovněž se nám vyhnuly úrazy a nemoci jak koňského, tak lidského personálu. Dydy a Arvin byli skvělými partnery a patří jim obrovský dík za jejich trpělivost a vytrvalost. Odjezdili jsme celkem 107 hodin, tj. 321 terapeutických jednotek!!! Z toho 85 hodin Dydy a 22 hodin Arvin. Toto číslo se nám bude jen těžko překonávat. Dojíždělo k nám pravidelně 25 klientů.
Realizační tým tvořili: fyzioterapeutky ( Mgr. Hana Onderková, Mgr. Lucie Patočková, Bc. Martina Nešpůrková) a vodičky koní (Zdeňka Šislerová, Lucie Dvořáková, Lucie Chaloupková, Kačka Šislerová, Petra Kabrhelová, Eliška Jíšová a Erika Nešporová). Mimo jiné jsme se v únoru zúčastnili Konference Hiporehabilitace, která se konala v Brně, a v březnu kurzu pro vodiče koní pořádaného sdružením Ryzáček. V listopadu proběhne členská schůze České hiporehabilitační společnosti spolu s workshopem pro fyzioterapeuty, pořádaným opět v Ryzáčku.
Nesmíme zapomenout na sponzory, bez kterých by provozování hipoterapie nebylo možné. Díky nim se nám podařilo zajistit ustájení a trénink Diany v letošním roce.
Jsou to:
Nadace Jedličkova ústavu- Praha
Saint Gobain- Litomyšl
Fibertex- Svitavy
Iveco- Vysoké Mýto
AMF s.r.o. – Kladno
 
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na hipoterapii v Janově podílí a přeji si, aby další rok byl stejně úspěšný jako ten letošní.   

Mgr. Hana Onderková
Letní aktivity v Janově červen 2016
Léto se pomalu blíží ke konci a my Vám přinášíme pár podrobností, co vše jsme přes prázdniny dělali. Od jara pravidelně probíhají hiporehabilitace na koni Diana a ponym Arvinovi. Tito koně se pro nás stali profesionálními partnery a každý den nám dokazují, že složili specializační zkoušky na výbornou, oprávněně.
Arvinek je dále využíván na jezdecký kroužek, který bude nově zahájen opět od března 2017, tentokrát již pravidelně pod vedením cvičitele ČJF, Pucherové. Je mnoho zájemců, proto se prosím nezapomeňte včas nahlásit.
Změnu zaznamenalo preventivní ježdění dětí na klisně Frece. Po několika letech jsme se museli rozloučit s Luckou, která odchází na vysokou školu. Cvičení s Frekou nyní velice zodpovědně vede Zdena Šislerová.
Výborně obsazené a naplno prožité byly letošní eko tábory s Banetou. Děti trávily čas na statku péčí o koně, programy s pejsky a jízdou na koních. Každý den jsme vyrobili výrobek z přírodních nebo recyklovaných materiálů, které se děti radostně odvážely domů. Krásným dnem se stal i výlet k panu Lněničkovi do Strakova, kde jsme shlédli několikadenní štěňátka samojedů a další desítky zvířat. Poslední den táborů děti ukázaly rodičům taneční vystoupení a sestavu na koních a získaly od nás krásné knihy o koních, které jsme zakoupili díky podpoře Pardubického kraje.
Malá ukázka z eko táborů ZDE
Od jara až do podzimu k nám jezdí děti z různých organizacích na program Hravě, zdravě u koníků v Janově, který je již několik let taktéž podporován Pardubickým krajem. Velice nás těší zájem o tento vzdělávací a prožitkový den a věříme, že Vás potěší i nové programy plánované na rok 2017. V letošním roce k nám zatím zavítalo 400 dětí v rámci tohoto programu. Velice všem děkujeme za krásné chvíle.
Jezdecké závody - uzávěrka prodloužena červen 2016
Uzávěrka přihlášek je prodloužena do pátku 24.6.2016 do 18:00 hod. Těšíme se na Vaši účast. Rozpis ke stažení pod tímto odkazem

Horký sportovní den v Janově červen 2016
25.6.2016 se v krásném přírodním areálu v Janově u Litomyšle konal již 20. ročník jezdeckých závodů. Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Na letošní závody byla přislíbena rekordně vysoká dotace v soutěžích. Pořadatelé letos připravili velice atraktivní program, a tak se v Janově bylo opravdu nač dívat.
Autorem parkurů byl stavitel Roman Falta, hlavním rozhodčím pan Jaroslav Hupka. Závody zahajovala Hobby soutěž s postupnou obtížností do 90 cm, účastnilo se jí 13 dvojic. Zvítězil Pavel Jansa s koněm Dante De Vega. Druhé místo patřilo domácí dvojici Petře Pucherová s klisnou Roxette 1.
První příčku ve druhé soutěži, parkuru stupně „Z“ na limitovaný čas, obsadila Kopečná Jana z JS Horní Jelení s klisnou Venezia 2. Parkur stupně „ZL“ s jedním rozeskakováním na čas absolvovalo 28 dvojic z toho 8 čistě v základním kole. Nejrychlejší a bezchybnou jízdu předvedla Anna Siatková s klisnou Leváda 3 startující za JK Orličky.
V přestávce mezi hlavními soutěžemi proběhla velice atraktivní podívaná – biketrial show v podání mistra Evropy Vaška Gryce a dvojnásobného mistra republiky Miloše Zavadila. Odvážné triky, skoky do výšky i do dálky přes ležící diváky braly dech všem přítomným.
Po této přestávce se zahajovalo velice zajímavou soutěží, Stupňovanou obtížností do 120 cm se žolíkem. Zde se utkalo 18 dvojic. Výška překážek měla již 120 cm a důležitý v této soutěži byl hlavně rychle zajetý parkur.
Prvenství oprávněně vybojovala Bumbová Ingrid s Lady Volteir a vítězkou tradiční soutěže Amazonka Janov 2016 se stala sympatická mladá dáma reprezentující JK Orličky - Anna Siatková.
Jedinečné psí taneční a fotbalové vystoupení předvedly cvičené border collie v režii domácí Jany Pucherové. Na závěr tohoto programu čekalo na všechny děti sladká odměna. Vrcholem celého sportovního dne byl parkur st. S* Pohár podnikatelů. Celou soutěž doprovázelo velké napětí a ticho přítomných diváků. Nejvyšší příčka patřila mladé a nadějné jezdkyni Vandě Tmějové s klisnou Žilien startující za JK Hřebčín Suchá. Stříbrnou příčku obsadila dvojice Jan Pavlíček s Ramonem, Hanácký JK Litovel, třetí pozici vybojovala diváky oblíbená dvojice Petr Tvarůžek s koněm Valero DJ. Výborný janovský travnatý povrch a příjemně postavené kurzy od stavitele Romana Falty nezaznamenaly během celého dne jediný pád či uklouznutí a přesvědčily jezdce o tom, že se do Janova opravdu vyplatilo jet závodit.
Věříme, že záštita od MZE přinesla mezi jezdce středních obtížnosti naději, že je zájem i o tuto kategorii a stojí za to, účastnit se závodů a propagovat jezdecký sport i nadále.
Velké poděkování patří firmám Monzas s.r.o., Spojstav spol. s r.o., Delta G, AŽD Praha, Haly HWT, Obec Janov, Faulhammer, Cyklo sport Stratílek, LBtech, HRG tiskárně a převážně všem pomocníkům, kteří přidali ruku k dílu a dokázali spolu s námi uspořádat závody na této úrovni. Všem Vám moc děkujeme.
Fotogalerii od fotografa Klause Mullera naleznete zde: ZDE
Výsledky soutěží:
Soutěž č. 1
Soutěž č. 2
Soutěž č. 3
Soutěž č. 4
Soutěž č. 5
Jezdecké závody 2016 červen 2016
Dne 25.6.2016 pořádáme 20.ročník jezdeckých závodů, které se konají pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Akce se uskuteční v jezdeckém areálu na dolním konci v Janově u Litomyšle.
Na programu jsou soutěže od 90 cm až do stupně S*, volba Amazonky 2016, atraktivní doprovodný program a mimořádné ceny v soutěžích.
Těšíme se na Vaši diváckou či jezdeckou účast.
Tým Hiporehabilitace Baneta, z.s.
Rozpis ke stažení pod tímto odkazem

EKO Tábory 2016 únor 2016
V roce 2016 opět pořádáme letní tábory se zvířaty. Místa se pomalu zaplňují, v případě zájmu prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání na náš email. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. Přihláška ke stažení zde pod tímto odkazem

Ohlédnutí - Hipoterapie v roce 2015 leden 2016
V roce 2015 jsme pro hipoterapii začali využívat klisnu Dianu a poníka Arvina.
Diana (Dydy) odchovala svoje hříbátko a v únoru ji začal Jan Kadlec připravovat pro úlohu hiporehabilitačního koně.
Vzhledem k její přípravě a také špatnému počasí jsme začali sezónu v polovině dubna. Diana se rychle zapracovala a po počátečních překážkách se z ní stal vynikající terapeut. Toto potvrdila v listopadu, kdy složila Specializační zkoušku pro koně v hiporehabilitaci. Stejnou zkouškou prošel i poník Arvin a také velmi úspěšně. Z tohoto máme velikou radost.
Zároveň bylo naše sdružení zařazenou Českou hiporehabilitační společností mezi Střediska doporučené hiporehabilitace. Tímto splňujeme kritéria pro poskytování hipoterapie- vyškolený personál, odpovídající zázemí a koně s výcvikem, kteří prošli Specializační zkouškou. Těchto středisek je v České republice pouze 15.
Odjezdili jsme celkem 64 hodin hipoterapie tj. 192 terapeutických jednotek. Limitem nám bylo postupné začleňování Diany do terapie a v létě velmi horké počasí.
Dojíždělo k nám 21 klientů. Hlavní diagnózou zůstává dětská mozková obrna a věkové rozmezí pacientů 1,5-20 let.
Terapii vedly 2 fyzioterapeutky spolu s celkem 5 vodiči. Trénink Diany zajišťoval Jan Kadlec a Petra Pucherová.
Klisna Baneta našla své nové a pevně věřím že konečné ustájení v Borovnici u Chocně, kde si užívá zaslouženého a pohodového důchodu.
Valach Toník, který působil v našem sdružení v loňském roce, bohužel v červnu uhynul. Našimi hlavními sponzory byly Nadační fond Pomozme dětem, společnost Iveco Vysoké Mýto a Fibertex Svitavy.
Klisna Diana je v majetku CKP Chrpa. Veliký dík patří za možnost jejího bezplatného pronájmu. Pevně věříme, že budeme v naší činnosti pokračovat i nadále ku prospěchu a radosti našich klientů.
Mgr. Hana Onderková
Více fotek z hipoterapie v odkazech fotogalerie/hipoterapie
Nabídka programů pro školky a školy pro rok 2016 listopad 2015
Pro rok 2016 nabízíme tyto programy. Dají se vzájemně kombinovat, upravovat dle Vašich požadavků. Nabízíme různé slevové balíčky.
Koně využívání na tyto aktivity mají specializační zkoušky ČHS pro hipoterapie a kontaktní terapie s koňmi.
Psi mají zkoušky canisterapie.
Těšíme se na Vás opět v Janově.
Specializační zkouška hipoterapie úspěšně složena listopad 2015
Klisna Diana a poník Arvin v listopadu úspěšně složili specialiační zkoušku koní pro hipoterapie, poník Arvinek, který je často využíván na environmentální programy pro mateřšké školy, navíc získal i licenci pro kontaktní terapie a aktivity s využitím koní. Jsme na ně velice pyšní a je nám ctí pracovat s tak výborným charakterem, jako má klisna Diana a Arvinek. Poděkování patří také Janu Kadlecovi, který koně pro zkoušky připravoval. Děkujeme

Loučení s Hekou říjen 2015
Koncem měsíce října musela být v naší stáji uspána klisna Heka po otci North Star VI. Dožila se krásných 24 let. Byla stájovým miláčkem, koníkem pro vše. Ráda skákala, běhala s dětmi, účastnila se dětských táborů, jezdeckých závodů i horse skijoringu. Měla mimořádný charakter, který nám v naší stáji bude určitě chybět. Věříme, že si nyní bezbolestně běhá po nekonečných pastvinách a má se lépe než v posledních dnech.
Milá Heko, měli jsme tě moc rádi a děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala...kéž by takových koní bylo více...

Jezdecké závody konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky červen 2015
OS Hiporehabilitace Baneta v uplynulém víkendu pořádala tradiční jezdecké závody, které se uskutečnily pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a za podpory firem Monzas, Delta G, Spojstav s.r.o., Haly Hwt s.r.o., Obce Janova a dalších sponzorů.
V krásném přírodním jezdeckém areálu v Janově u Litomyšle proběhlo celkem 149 startů v pěti soutěžích.
Devatenáctý ročník tradičních závodů zahájila Hobby soutěž s postupnou obtížností do 90 cm, účastnilo se jí 28 dvojic. Zvítězila Lenka Rufferová z JK Jurášek s koněm Leopold.
V druhé soutěži stupně Z, v soutěži na limitovaný čas, se nejvíce dařilo jezdkyni Lucii Hrnčířové a Coudy 1 startující za JK Na Ranči, překonali 33 soupeřů.
Třetí v pořadí byla soutěž st. ZL, ve které startovalo 31 dvojic. Jela se s jedním rozeskakováním a již zde se začínalo bojovat o zajímavé finanční částky. První příčku vybojovala Ludmila Zářecká s koněm Werdi z JS Plundra. Druhá nejrychlejší se umístila a bezchybnou jízdu předvedla Pavla Benešová z JK Vysoké Mýto s koněm Féé.
O přestávce mezi soutěžemi proběhla atraktivní ukázka psích sportů, ukázka tance se psem a psí fotbalová show, která vyvolala u diváků velký ohlas.
V soutěži stupně „L**“ Ceně firmy Haly HWT s.r.o. startovalo rekordních 35 dvojic. Nejvíce se zde dařilo Vladimíře Pechanové z JK Pastviny Pilníkov u Trutnova. Na druhé pozici se umístila Anna Siatková s Kipem 1 z JK Orličky a třetí místo vybojovala mladičká jezdkyně reprezentující JK Vysoké Mýto Pavla Benešová a Asteres. V této soutěži se hledala Amazonka sympatie 2015, kterou volili přítomní zástupci sponzorských firem. S nejvyšším počtem bodů tak zvítězila Romana Jeníková z JK Pablo Slatiňany.
Mezi soutěžemi byl zajímavý program, kdy orientální tanečnice skupiny Heidy Dahab předvedly svá umění a dokonce i tanec se šavlí. Následovala ukázka psí poslušnosti.
Vrcholem celého dne se stal parkur stupně S „Cena podnikatelů“. Mezi hlavní partnery této soutěže patří firmy Delta G, Monzas a Spojstav s.r.o.
Finanční odměny v soutěžích tak byly vskutku lákavé a na startu se sešlo 21 dvojic, deset z nich postoupilo do druhého finálového kola. Krásné sportovní výkony upoutaly pozornost mnoha přihlížejících diváků, kteří vydrželi sledovat sportovní klání až do večerních hodin. Prvenství v soutěži S* si zaslouženě odvážela MVDr. Zuzana Plundrová z JS Plundra, která se svým Lapentim předvedla úžasný a bezchybný výkon v obou kolech. Druhé místo patřilo Janu Pavlíčkovi s Ramonem z Hánáckého JK Litovel a třetí místo obsadila mladá jezdkyně Vanda Tmějová s Žané Mag z JK Hřebčínu Suchá.
Letošní ročník byl mimořádný bohatou dotací, o kterou se postaral pan Pavel Záleský z Janova, podpořilo nás opětovně i Ministerstvo zemědělství a pan Ing. Marian Jurečky. Dále pak jmenované firmy a Obec Janov.

Tým OSH Baneta děkuje všem partnerům a pomocníkům.

Výsledkové listiny naleznete pod odkazem www.vco.cjf.cz ZDE

Fotogalerie první v pořadí od Michaely Javůrkové ZDE
Fotogalerie druhá v pořadí od Ondřeje Getzela Zavody

Jezdecké závody - startovní listiny červen 2015
Startovní listiny naleznete pod odkazem www.vco.cjf.cz ZDE

Jezdecké závody - platí nové veterinární podmínky červen 2015
POZOR! Pro janovské závody platí povinnost, že kůň, který se účastní závodů, musí mít negativní výsledek na infekční anemii ne starší než 6 měsíců. Děkujeme za pochopení.

Jezdecké závody konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky červen 2015
OSH Baneta tradičně pořádá jezdecké závody pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.
19. ročník závodů se pyšní mimořádně vysokou dotací, a tak se jezdci i diváci mají opravdu na co těšit.
Na programu máme soutěže od 80 cm, Z, ZL, Cenu firmy Haly HWT s.r.o. která se pojede jako st.obtížnost do 120cm se žolíkem. Diváky bude zvolena i nejsympatičtější Amazonka Janov 2015.
Vrcholem celého dne bude "Cena podnikatelů" parkur stupně S*. V této soutěži si vítěz a další umístění rozdělí finanční odměny v hodnotě 35 000 Kč.
Jako doprovodný program vystoupí oblíbené břišní tanečnice, ale i černobílé akční borderky se svojí psí show.
ROZPIS ke stažení ZDE.

Srdečně zve tým OSH Baneta Janov

Letní tábory - POZOR ZMĚNA červen 2015
Z organizačních důvodů jsme nuceni druhý tábor se spaním změnit na tábor docházkový. Věková kategorie bude 6-15t let. Termín zůstává stejný 13.7.-17.7.2015. Děti nebudou na statku přespávat. Cena je 2 450,- Kč. Velice se omlouváme za komplikace. Hlásit se můžete již nyní .
Veřejná sbírka byla ukončena březen 2015
Dne 1.3.2015 byla oficiálně ukončena Veřejná sbírka na podporu hiporehabilitace v Janově.

Vážení a milí dárci,
rádi bychom vám oznámili, že poskytnuté dary za tři roky trvání sbírky činí částku výši 24.565,88 Kč. Tyto dary byly použity na náklady spojené s nákupem koně na hipoterapii, jeho krmení, ustájení a veterinární péči. Prostředky získané veřejnou sbírkou byly ke dni vyúčtování vyčerpány.

Chtěli bychom všem milým dárcům z celého srdce poděkovat za podporu a pomoc, které si velice vážíme.
Tým OSH Baneta
Nabídka pro rok 2015 leden 2015
Od dubna 2015 začínáme s preventivním ježděním dětí a hiporehabilitací, pokračujeme s jezdeckou školou Baneta, programy pro školky a jezdeckým výcvikem pro pokročilé.
V roce 2015 jsme připravili opět atraktivní programy na letní tábory, více informací v letáčku pod tímto odkazem
Pro velký zájem prosíme o včasné zaslání přihlášky.
Hipoterapie v roce 2014 listopad 2014
Hipoterapeutická sezóna roku 2014 byla po počátečních problémech přece jen úspěšná. Na podzim minulého roku odešla do koňského důchodu klisna Baneta, podle které se jmenuje naše sdružení a která byla terapeutickým koněm od roku 2006.
Díky panu Ditrtovi ze sdružení Chrpa jsme pořídili koně nového, klisnu Dianu. Ačkoliv je s podivem, že o tom bývalá majitelka nevěděla, zjistili jsme na jaře, že Diana (Didina) čeká hříbě!
Bylo to začátkem března a my jsme neměli velkého koně pro terapii. Opět nám pomohl pan Ditrt a my jsme narychlo sehnali jiného koně, valacha Toníka. Po počátečních obtížích se Tonda zapracoval a stal se výborným terapeutem.
Na terapie jsme využívali i poníka Arvina a klisnu Freku. Celkem jsme ve složení 2 fyzioterapeutek a 4 vodičů odjezdili 63 hodin, tj. 189 terapeutických jednotek. Dojíždělo k nám 17 dětí, z toho 2 děti s lehčím handicapem se účastní preventivního ježdění.
V prosinci chceme zahájit opět výcvik klisny Diany. Snad už bude tentokrát vše probíhat podle plánu a bude připravená na následující sezónu. Naším plánem je složit s ní specializační zkoušku pro hipoterapeutického koně, kterou provádí Česká hiporehabilitační společnost.
V letošním roce patří k našim nejvýznamnějším finančním partnerům Nadace Jedličkova ústavu, NF Pomozme dětem žít lépe a Saint Gobain Litomyšl. Grant od Saint Gobain pomohl mimo jiné i rodičům finančním příspěvkem na hipoterapii. Velice tímto děkujeme za přízeň a podporu.
Mgr.Hana Onderková, fyzioterapeutka
Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

Neleníme, pracujeme září 2014
V měsíci srpnu nás navštívily děti se speciálními potřebami ze sdružení Ruka pro život z Litomyšle. Absolvovaly u nás program Hravě, zdravě u koní v Janově a Co slyší psí uši. Vyrobily si výrobky z obilí a dokonce si stihly i pomalovat podkovy.
V nadcházejících chladnějších měsících nebudeme na statku v Janově zahálet. Nadále pokračujeme s hiporehabilitací, preventivním ježdění dětí a
s kroužky pro pokročilé dětí (absolventi preventivního ježdění).
Nově také začínáme s logopedií na koních pod vedením Mgr. Elišky Pávkové (speciální pedagog a logoped). Případní zájemci se mohou hlásit na naší emailové adrese nebo telefonním čísle 607 606 172.
Ekologické programy pro školky a školy nabízíme v měsících září, říjen a listopad se slevou. Neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na setkání s Vámi.
Foto je pořízeno z ekologických programů jaro 2014
Tábory úspěšně za námi 2014
FOTO Z táborů
Přínášíme Vám pár foteček z letních táborů s Banetou. Děti si tábory velice užívaly, výletovaly, jezdily na koních, pečovaly o koníky, vyráběly, dokonce si ručně umlely ovesné vločky a vyráběly musli tyčinky atd. Všem dětem patří velký dík, jste šikulky. Těšíme se na Vás v dalším roce.
Podpořte náš projekt 2014
V letošním roce jsme se opětovně přihlásili do burzy filantropie do Litomyšle s projektem "Baneta rozdává radost dětem". Abychom mohli postoupit do druhého kola, je nutné nasbírat co nejvíce hlasů od veřejnosti. Za Váši podporu Vám předem velice děkujeme. Hlasování
Jezdecké závody 2014



Občanské sdružení hiporehabilitace v uplynulém víkendu zajistila zábavu spoustě jezdeckých talentů ve formě tradičních jezdeckých závodů, které se pořádaly pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a za podpory Pardubického kraje a především Nadace ČEZ.
V sobotu 28. června se na travnatém kolbišti v jezdeckém areálu v Janově u Litomyšle uskutečnilo celkem 120 startů v pěti soutěžích. V nejvyšší úrovni „L“ se utkalo celkem 27dvojic.
Osmnáctý ročník tradičních závodů zahájila Hobby soutěž s postupnou obtížností do 80 cm, účastnilo se jí 9 dvojic. Zvítězila domácí dvojice Kateřina Šislerová s koněm Celtis.
Tatáž dvojice obsadila v téměř dvojnásobné konkurenci první místo i ve druhé soutěži se stupňovanou obtížností do 90 cm.
První příčku ve třetí soutěži, Ceně hejtmana Pardubického kraje - parkur stupně „Z“ s jedním rozeskakováním na čas, obsadila Romada Kruntorádová s koněm Granada 11 ze SJK SZeŠ Lanškroun. Parkur stupně „ZL“ s jedním rozeskakováním na čas absolvovalo 39 dvojic z toho 20 čistě v základním kole. Nejrychlejší a bezchybnou jízdu předvedl jak jinak než Jiří Skřivan s koněm Tenerifes Allegretto za Stáj Manon.
O přestávce mezi soutěžemi proběhla atraktivní ukázka psích sportů, ukázka tance se psem a agility.
V poslední soutěži závodů, tedy v soutěži stupně „L**“ Ceně firmy Haly HWT s.r.o. startovalo 27 dvojic.
Své loňské vítězství obhájil Lukáš Sojka v sedle Control Me Karsit (Stáj Karsit), za svůj výkon získal finanční odměnu ve výši pět tisíc korun. Stříbrnou příčku obsadila dvojice Jiří Tměj s koněm Žilien Taurus, třetí a čtvrtou pozici vybojoval jezdec Jiří Skřivan s koňmi Tenerifes Allegretto a Elektra 3. Ve vyšších soutěžích se kvůli dešti ztížil terén. S tím si však zkušení závodníci hravě poradili a předváděli úžasné výkony, které diváci ocenili potleskem. Vítězkou tradiční soutěže Amazonka Janov 2014 se opět stala sympatická mladá dáma reprezentující Stáj Karzit Kamila Kociánová v sedle Acola Karsit.
Za účast všech závodníků jak amatérských tak profesionálních velmi děkujeme, věříme, že jste si i přes nepřízeň počasí závody užili a již teď se těšíme na příští ročník. První fotogalerie od Klause Mullera:
Výsledkové listiny:
Soutěž č. 1
Soutěž č. 2
Soutěž č. 3
Soutěž č. 4
Soutěž č. 5
Tým OSH Baneta děkuje všem partnerům a pomocníkům.
Startovní listiny 2014
Vzhledem ke stále se přihlašujícím jezdcům po uzávěrce, nemůžeme zveřejnit startovní listiny. Omlouváme se, měli jsme je již nachystané ke zveřejnění, ale bohužel je musíme ještě upravit. Předběžný počet startujících v soutěži č. 1 je 11, č. 2 je 18, č.3 je 30, č. 4 je 40 a v L č.5 je 26 koní a jezdců. Případné dotazy na telefonu 607 606 172. Děkujeme za pochopení.
Tradiční jezdecké závody v parkurovém skákání s OSH Baneta 2014




Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta každoročně pořádá před začátkem letních prázdnin jezdecké závody v parkurovém skákání.
Ani letošní rok není výjimkou a dne 28. 6. 2014 od 10 hodin se v přírodním areálu na dolním konci uskuteční 18. ročník tohoto tradičního klání. Naše parkurové závody se konají pod záštitou Ministerstva zemědělství a hejtmana Pardubického kraje. Realizaci závodů podporuje Nadace ČEZ, stupeň L** se pojede o cenu firmy Haly HWT s.r.o..
Jezdci se mohou hlásit do soutěží až do stupně L** a mohou vyhrát velmi zajímavé jak finanční tak věcné odměny. Závody by se neobešly bez tradiční volby Amazonky 2014, atraktivního doprovodného programu a výborného občerstvení.
Těšíme se na všechny příznivce jezdeckého sportu i širokou veřejnost. Rozpis zde
Nové programy 2014
Občanské sdružení hitorehabilitace Baneta za podpory Pardubického kraje uskutečňuje nový, pro děti velmi atraktivní projekt s názvem Ve vysokém obilí poznáme vše za chvíli. Malí návštěvníci poznávají druhy luštěnin, obilovin jejich využití a zpracování. Anička Petrová děti inspiruje skvělými nápady na výrobu dekoračního předmětu, který si děti sami vyrobí a odvezou domů jako dárek pro své blízké. Děti jsou z programu velmi nadšené, líbí se jim práce se sypkými surovinami a zajímá je, jak se z obilovin a luštěnin stává jídlo, které jíme každý den. Fotogalerie zde
Výroční zpráva 2013 2014
Pod odkazem naleznete Výroční zprávu za loňský rok. Ještě jednou děkujeme za spolupráci všem našim partnerům. Výroční zpráva
Velký zájem o naše programy 2014
Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta již třetím rokem realizuje interaktivní environmentální programy pro děti z mateřských a základních škol.
Děti prožívají různorodé aktivity v prostředí venkovského statku a jeho okolí a při nepřízni počasí ve staročeské světničce. Učí se bezpečně přistupovat ke zvířátkům, pracují s přírodními materiály a rozvíjí tak pozitivní vztah k přírodě a jejím zdrojům a z tvoření si vždy domů na památku odvezou vlastnoručně vyrobený dáreček.
V letošním roce do "Banety" míří přes 600 dětí ze svitavského regionu, toto číslo zaznamenáváme pouze za první pololetí roku 2014. Jelikož OSH Baneta o letních prázdninách pořádá t aké dětské minitábory u koní a hiporehabilitační týdny, plánujeme programy plně realizovat opět po prázdninách.
Ze zvyšující se poptávky usuzujeme, že jsou naše programy smysluplné a velmi oblíbené. Nabídku aktualizujeme a v letošním roce jsme ji rozšířili o další program, který nese název "Ve vysokém obilí, poznáme vše za chvíli" a jeho cílem je názorně provést děti tím, jak vzniká jídlo z obilovin, jak se obiloviny a luštěniny pěstují a jakou cestou musí projít, než se dostanou na náš stůl.
Fotogalerie zde
Tradiční jezdecké závody v parkurovém skákání s OSH Baneta 2014




Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta každoročně pořádá před začátkem letních prázdnin jezdecké závody v parkurovém skákání.
Ani letošní rok není výjimkou a dne 28. 6. 2014 od 10 hodin se v přírodním areálu na dolním konci uskuteční 18. ročník tohoto tradičního klání. Naše parkurové závody se konají pod záštitou Ministerstva zemědělství a hejtmana Pardubického kraje. Realizaci závodů podporuje Nadace ČEZ, stupeň L** se pojede o cenu firmy Haly HWT s.r.o..
Jezdci se mohou hlásit do soutěží až do stupně L** a mohou vyhrát velmi zajímavé jak finanční tak věcné odměny. Závody by se neobešly bez tradiční volby Amazonky 2014, atraktivního doprovodného programu a výborného občerstvení.
Těšíme se na všechny příznivce jezdeckého sportu i širokou veřejnost. Rozpis zde
Zaměstnáváme 2014
V naší organizaci zaměstnáváme 1 účastníka z projektu „Věk a péče nemusí být překážkou“ č. CZ.1.04/3.3.05/96.00211. Tato pracovní pozice je v rámci projektu podpořena mzdovými prostředky.
Průběh hipoterapie 2014 30.04. 2014
Letošní rok je opět plný změn. Klisna Diana, která byla Občanským sdružením CPK Chrpa zapůjčena pro naše sdružení na hipoterapie, nás v měsíci březnu velmi překvapila. Při běžném vyšetření veterinářkou bylo zjištěno, že Dydynka čeká hříbátko. Bývalá majitelka o ničem takovém nevěděla, a tak byla zprávou zaskočena zcela stejně jako my. Bohužel jsme z této zprávy neměli velkou radost, jelikož jsme neměli náhradního koně na letošní hipoterapie.
Díky perfektnímu přístupu Ing. Tomáše Ditrta z CPK Chrpa jsme našli brzy náhradníka. Do naší stáje přijel sedmiletý valach Toník, který zatím zvládá hipoterapie zcela bez problémů.
Kdo jste Tondu ještě neviděl, určitě neváhejte a přijeďte se na něho podívat. Není to žádný drobeček. Dydynka se nyní pase na pastvinách a očekává každým dnem potomka. Drže jí pěsti.
V dalších letech se budete setkávat u nás ve stáji převážně s ní.
Prosíme o podporu hiporehabilitace v Janově 06.04. 2014
V souvislosti s odchodem naší Banetky do důchodu jsme přijali nového koníka speciálně na hipoterapii a Vám nabízíme možnost podílet se na financování jeho ustájení v naší stáji. Koník si úspěšně zvyká na prostředí , ve kterém začíná svojí kariéru hipoterapeutického koně a již nyní vozí děti s různými druhy postižení.
Můžete ho podpořit pomocí veřejné sbírky vyplněním widgetu umístěném na pravé straně našich webových stránek a dále pomocí DMS, kdy stačí napsat do zprávy textu DMS ROK BANETA a zaslat ho na číslo 87 777. Každý měsíc Vám tak odejde z mobilu DMSka v hodnotě 30,- Kč. Také se můžete účastnit podpory jako sponzor, kdy Vám na oplátku pomůžeme s Vaší propagací.
Díky přijatým financím podpoříte hiporehabilitaci a preventivní ježdění dětí na koních v Janově. Za jakoukoliv finanční podporu Vám jako nezisková organizace budeme velice vděčni.
Příměstký tábor 01.04. 2014
Pro mimořádný zájem o příměstský dětský tábor u koníků v Janově vypisujeme ještě jeden termín, a to ve dnech 9. - 11. července 2014.
Zároveň nabízíme ještě několik posledních míst na tábor s přespáváním v termínu 16.-18. července. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech 607 606 172 nebo 728 128 092 nebo rovnou vyplňte přihlášku a zašlete na náš email: oshbaneta@seznam.cz. Těšíme se!
Nové environmentální programy 14.03. 2014
OSH Baneta získalo v letošním roce grant od Pardubického kraje na nové ekologické programy. Jedním z nich jsou Ekohrátky se zvířátky, druhým je program Ve vysokém obilí, poznáme vše za chvíli. Děti, které se k nám chystají na školní výlety si tak budou moci umlet ručně ovesné vločky, vyrobit dekorativní předměty z luštěnin nebo zahrát zábavnou hru s ovocem a zeleninou.
Mini tábory u koní 17.02. 2014
V přiloženém letáku naleznete podrobné informace o letošních táborech. Třídenní tábor s přespáváním pro děti ve věku 10-15 let: 16. - 18. 7. 2014
Pětidenní příměstský (docházkový) tábor pro děti ve věku 5-9 let: 21. - 25. 7. 2014
Věříme, že se nám i letos podaří tábory uspořádat ke spokojenosti všech dětí.
PŘIHLÁŠKA
Těšíme se na setkání s Vámi
Sezona klepe na dveře 13.02. 2014
Počasí se tváří spíše jarně a tak jsme již zahájili aktivity našeho sdružení. V měsíci únoru nás navštívila Lesní školka z Brlenky a rodiče s dětmi z Litomyšle. Zúčastnili se zkráceného programu Hravě, zdravě u koníků v Janově. Děti si vyčistily koníky, zajezdily si na nich, zasportovaly si a také si obarvily koňskou podkovy, které si na závěr odvážely domů.
Jsme potěšeni velkým zájmem o naše programy, kalendář na rok 2014 se nám pomalu naplňuje. Velmi brzy zveřejníme i programy a letáky na letní tábory. Prosím sledujte naše stránky.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Hipoterapie v roce 2014 29.11. 2013
Jistě není novinkou, že klisna Baneta, která u nás vykonávala hipoterapie od roku 2006, nyní prožívá spokojený důchod na pastvinách u své bývalé majitelky v Benešově.
Přiznáme se, že janovské hipoterapie byly ve velkém ohrožení a pokud bychom nesehnali partnera pro koupi dalšího koníka, museli bychom terapie v roce 2014 dosti omezit.
Ale....usmálo se na nás štěstí a navázali jsme spolupráci
s CPK CHRPA a panem Ing. Tomášem Ditrtem, kterému patří obrovské poděkování.
Toto sdružení nám poskytlo pro rehabilitace desetiletou klisnu Dianu plemene Český teplokrevník. Úžasný charakter a naprosto vyhovující stavba těla tak zaručuje kvalitní pokračování hipoterapie v dalších letech v Janově. Velice děkujeme.
Dárkové vánoční poukazy 29.11. 2013
Nabízíme dárkové poukazy: na preventivní ježdění dětí od 2 let, do jezdecké školy pro děti od 6ti let, do jezdecké školy pro pokročilé a také na rekreační ježdění. Těšíme se na setkání s Vámi
Poděkování 29.11. 2013
OSH Baneta děkujeme všem, kdo jste přispěl formou DMS v předešlých měsících na provoz nového terapeutického koníka. Je až neuvěřitelné, kolik DMSek jsme obdrželi za měsíc říjen. Velice Vám děkujeme za podporu.
2013
OSH Baneta zaměstnává zaměstnance za podpory mzdových příspěvků projektu Flexi práce s rodinou.
Co slyší psí uši aneb poznávjeme jejich duši 09/10/2013
Tento program zaměřený na prevenci napadení dětí psem a na bezpečný přístup ke psům byl úspěšně předveden v Základní škole ve Třebářově. Zůčastnilo se ho přes 110 dětí. ukázka pod tímto odkazem a foto je zde:
Ohlédnutí - Zvířecí karneval 09/10/2013
Dne 28.9.2013 jsme uspořádali dětskou akci s názvem Oslava svátku zvířat aneb zvířecí karneval. Krásné počasí bohužel nepřilákalo tak velké množství diváků, jak jsme předpokládali. Ale kdo přišel, jistě nelitoval. Vydařené koňské masky, skákací hrad zdarma, malování na sklo, dražba podkovy, loučení s klisnou Banetou, jízdy na koních zdarma a dobroty ze stánku Romany Burešové byly skvělé. Bohatá fotogalerie je zde.

Velké poděkování patří organizačnímu týmu a hlavnímu partnerovi této akce Saint Gobain Adfors, Litomyšl.
Kdo by měl zájem rozloučit se s klisnou Banetou, která začátkem listopadu opustí naši stáj, může se kdykoliv přijít do stáje podívat. Pro hipoterapii nyní hledáme nového vhodného koně, který začne vykonávat terapie již od dubna 2014.
Gratulace Kateřině Šislerové 09/10/2013
Minulý týden úspěšně složila zkoušky ZZJV naše mladičká jezdkyně Kateřina Šislerová s klisnou Celtis. K tomuto krásnému výkonu velice gratulujeme a této jezdkyni přejeme do dalších let samé dobré sportvní výkony.
Nový terapeutický koník 23/7/2012
Zajistit provoz sdružení, organizaci akcí pro děti, celoroční krmení pro koně a spoustu dalších výdajů není jednoduchá záležitost. Tak jako každá nezisková organizace, tak i ta naše bojuje s financemi. V loňském roce jsme zahájili veřejnou sbírku na podporu a udržení hipoterapie v Janově.
Hipoterapie provádíme s klienty pouze od dubna do listopadu. Příjmy za hipoterapii tak pokryjí pouze malou část výdajů na terapeutického koně.
Do konce roku 2013 nám bude poskytnut nový terapeutický koník, pro kterého musíme zajistit slámu, seno, oves, veterinární péči, kováře atd.
Rádi bychom Vás zažádali o pomoc při zajištění těchto prostředků formou DMSky.
V případě, že byste nás chtěli podporovat po celý rok, stačí napsat do zprávy textu DMS ROK BANETA a zaslat ho na číslo 87 777. Každý měsíc Vám tak odejde z mobilu DMSka v hodnotě 30,- Kč.

Za podporu velice děkujeme.
Foto II. turnus tábor 2013 02/10/2013
Pozdě, ale přece...Fotogalerii z druhého turnusu mini táboru s Banetou naleznete pod tímto odkazem Těšíme se na další ročník:)
Dva projekty se zvířátky získaly podporu od Pk 02/10/2013
Od října 2013 začnou v Janově probíhat dva projekty, které získaly podporu od Pardubického kraje v rámci EVVO.
Jedním z nich je "Hravě, zdravě u koníků v Janově". Díky tomuto projektu vznikly nové letáčky našeho sdružení nabízející environmentální vzdělávání. Autorkou je grafička Lucie Košutová, které tímto ještě jednou velmi děkujeme za nápady.
Druhý projektem je "Co slyší psí uši aneb pozvánejeme jejich duši". Tento program má za cíl rozvíjet osobní vztah dětí k přírodě a zvířatům.
Již nyní probíhají rezervace termínů a objednávky na období zima 2013-2014, jaro + léto 2014. Těšíme se na Vaši návštěvu u nás.
Fotodokumentace 02/10/2013
V průběhu několika málo dní budeme aktualizovat fotogalerie našich stránek. Již nyní máme nové fotky ze závodů z letošní sezony, viz zde. V letošním roce nás reprezentují Radka Lustyková s klisnou Celtis, Kateřina Šislerová s klisnou Celtis, Ondřej Bidmon s koněm Unilord.
Doplníme foto také z druhého turnusu táborů, ze zvířecího karnevalu a dalších.
Již tuto sobotu velký zvířecí karneval 04/09/2013
Přijeďte v sobotu na oslavu svátku zvířat do Janova. Máte doma pejska? Dejte mu šátek, sukénku a přijeďte si s ním zasoutěžit. Mimo jiné uvidíte koňskou přehlídku masek, např. berušku, Miss 2013, koňskou uklízečku atd. Dále je zajištěn skákací hrad, ukázka Policie ČR, malování na sklo, bohaté občerstvení a spousta legrace pro celou rodinu. Srdečně zvou pořadatelé.
Tábory úspěšně za námi 18/8/2013
Krásné slunečnné dny si děti užily na našem 5ti denním táboře s Banetou. Jezdily na koních, pečovaly o ně, sportovaly s pejsky, s instruktorkou zumby, byly na výletě na fitness stezce atd. Pár prvních fotografií ze svitavského deníku zde.
První turnus táborů ve fotogalerii 1/8/2012
Přínášíme pár fotografií z prvního turnusu táborů. Děvčata si pobyt v Janově náramně užila. V pondělí si zasportovala při jízdě na koních, zumbě, v úterý měla výlet do Zeleného Vendolí, v odpoledních hodinách jízdy na koních a program s pejsky. Ve středu pak náročnou lesní hru a odpoledne jezdecké závody. K tomu všemu vytvářely krásné náušnice, šátky, obrázky atd.
Fotogalerie
Azylový dům a MC Krůček v Janově 1/8/2012
V měsíci červenci k nám zavítaly děti z Azylového domu ve Svitavách. Návštěvu u nás si velice užívaly a všechny se svezly na koních, pomazlily se s pejsky a zkusily si vyčistit koníky. 1.8.2013 k nám pro změnu přijely děti z příměstského tábora z MC Krůček ve Svitavách v počtu 27 dětí. Děti při slunečném počasí absolvovaly poznávací hru po vsi, jízdu na koních, čištění koníků, program se psy, shlédly i ukázku tance se psem a psí fotbalovou schow, u které se děti hlasitě smály. Děkujeme za krásné dny strávené s dětmi. Vždy k nám do stájí přinesou radost a spokojenost s našimi programy. Fotogalerie
OSH Baneta má svojí DMS 23/7/2012
Všem našim příznivcům připomínáme, že je možné činnost našeho sdružení podpořit formou DMSky. Výtěžek z veřejné sbírky bude věnován na podporu hiporehabilitace v Janově, zakoupení nového koně a provozní náklady.
V případě, že byste nás chtěli podporovat po celý rok, stačí napsat do zprávy textu DMS ROK BANETA a zaslat ho na číslo 87 777. Každý měsíc Vám tak odejde z mobilu DMSka v hodnotě 30,- Kč.

Za podporu velmi děkujeme.
OSH Baneta zařazena do seznamu jezdeckých škol 7/12/2012
Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta se od roku 2006 zabývá nejen hipoterapií, ale i výcvikem dětí a mládeže. V letošním roce se do konce podařilo sdružení zaregistrovat na oficiální seznam jezdeckých škol v ČR. Gratulujeme.